*

Zoekresultaten voornamendatabase


Gezocht op: Max

Gevonden naam: Maximiliaan


Betekenis: Van Lat. maximus `de grootste' en uitbreidingen van dat woord. Maximus werd een naam via de Lat. eretitel voor succesvolle legeraanvoerders bijv. Ouintus Fabius Maximus. In verschillende vormen heiligennaam: 1) Maximilianus, martelaar in Theveste in Numidi; gest. 295; kerk. feestdag: 12 maart; 2) Maximilianus van Antiochi, Romeins soldaat, martelaar in 362-363; kerk. feestdag: 21 aug.; 3) Maximiliaan van Celeia (Cilli), in het noorden van voormalig Joegoslavi, waarschijnlijk apostel van Oostenrijk ten z. van de Donau (Noricum). Patroon van Linz en Passau; kerk. feestdag: 12 okt. Passau werd vermoedelijk het uitgangspunt van het gebruik van de naam in Oostenrijkse en Du. vorstenhuizen en daarmee van de populariteit van de naam in Du.; 4) Maximinus, eerste eeuw na Chr. Volgens de legende predikte hij in de Provence het christendom. Hij zou eerste bisschop van Aix geworden zijn. Naar hem werd het plaatsje St.-Maximin, bij Marseille, genoemd. Kerk. feestdag: 8 juni; 5) Maximinus, ca. 332 bisschop van Trier. In 353 begraven in de kerk die later naar hem genoemd werd; kerk. feestdag 29 mei. Schutspatroon van Trier; 6) Maximus, It. martelaar uit onbekende tijd, vooral in Zuid-It. vereerd; kerk. feestdag: 20 okt.; 7) Maximus, bisschop van Jeruzalem, 4e eeuw; kerk. feestdag: 5 mei; 8) Maximus, bisschop van Turijn, geb. ca. 380, gest. ca. 485; kerk. feestdag: 25 juni; 9) Maximus, bisschop van Reji, 5e eeuw; kerk. feestdag: 27 nov.; 10) Maximus (Fra. Mexme, Mesme), abt in Chinon. Eerst kluizenaar, later priester en stichter van het klooster Chinon bij Tours; gest. ca. 470; kerk. feestdag: 20 aug.; 11) Maximus Contessor, geb. ca. 580 in Constantinopel, een van de belangrijkste theologen uit de 7e eeuw. Kerk. feestdag: 13 aug. Uit het bovenstaande blijkt dat de naam Maximilianus al vroeg bestond, maar volgens een verhaal zou hij gevormd zijn door Frederik III, die niet wist hoe hij zijn zoon moest noemen en daarom maar een naam samenstelde uit die van twee door hem bewonderde Romeinen: Q. Fabius Maximus en Scipio Aemilianus. Anderen vertellen dat de heilige Maximilianus hem in zijn droom verscheen en hem beval de zoon zijn naam te geven. Hoe dan ook, de naam heeft zich vooral vanuit Oostenrijk verbreid, zoals hierboven reeds gezegd is. Bij Socin: Maximianus de Baumgarten 1196; later de vormen met l: Maximiliaan van Bourgondi 1479; Maximiliaan van Egmond, generaal van Karel V, graaf van Buren en Leerdam, heer van IJsselstein enz., in 1540 stadhouder van Fri. (zijn grootvader werd in 1492 door keizer Maximiliaan verheven tot graaf van Buren en Leerdam (Dek, E. 65v.)). Pas sinds het eind van de 16e eeuw drong de naam ook in andere kringen door.

Geboortekaartje met deze naam

Populariteitsindex

Hoe populair is deze naam? Bekijk hieronder de populariteits-index