*

Zoekresultaten voornamendatabase


Gezocht op: Roos

Gevonden naam: Rosa


Betekenis: In het algemeen van Lat. rosa `roos', maar het kan ook een verkorting zijn van een Germ. naammet als eerste element Rod-, Hrth- `roem' (en niet, zoals veelal wordt aangenomen, van *ross, Oudhoogduits (h)ros, Middelnederlands ors, Ndl. ros, Eng. horse `ros, paard'). O.i.v. de middeleeuwse lyriek werden dergelijke namen `angeglichen' aan Lat. rosa. Heiligennaam: 1) Rosa van Viterbo, geb. ald. 1235, gest. 1252; kerk. feestdag: 4 sept.; 2) Rosa van Lima, de eerste heilige van Zuid-Amerika (1586-1617). Zij heette eigenlijk Isabella, maar werd Rosa of Rosita genoemd wegens de bloemen die zij verkocht voor de armen. Kerk. feestdag: 30 aug. Zie ook Rosalia en Roselina. Wat betreft het in gebruik komen van de naam in deze streken het volgende. Bij Rozekin, 2e helft 12e eeuw, Rozo, Gent 1240 e.a. (Tavernier-Vereecken 120), evenals Holl. Rose, Rosekin, 14e eeuw, hebben we zeker nog met Germ. naamvormen te maken. Vormen als Rosalia, Rosalie, Rosette komen in het z. sinds de 16e eeuw, in het n. sinds de 17e voor.

Geboortekaartje met deze naam

Populariteitsindex

Hoe populair is deze naam? Bekijk hieronder de populariteits-index